Upotreba nima u poljoprivredi

Neem je prepoznat kao prirodni proizvod koji može mnogo ponuditi u rješavanju globalnih problema u poljoprivredi, okolišu te javnih zdravstvenih problema.

Nim se smatra vrijednim instrumentom za održivi razvoj. Istraživači širom svijeta sada su usredotočeni na važnost neema u poljoprivrednoj industriji. Čudnovato drvo i stotine njegovih aktivnih spojeva nemaju nikakve toksične reakcije, tako da su korisne u zaštiti bilja i njegovoj proizvodnji. U poljoprivredi se koriste nimov plod, lišće i ekstrakti. Proizvodi dobiveni od drveta Neema djeluju kao snažan regulator rasta insekata (Insect Growth Regulators – IGR), i također kontroliraju nematode i gljivice. Nim proizvodi smanjuju rast kukaca u usjevima i kod biljaka, a pri tome nemaju negativnog utjecaja na ljude, sisavce, korisne insekte (pčele, leptire,…) I gliste.

Primjena ulja nima

Na jednu litru vode stavite 10 do 30 ml nim ulja (1 do 3 jušne žlice) i 1 do 3 ml tekućeg detergenta (¼ do 1 čajne žličice) , te prskajte biljku za zaštitu. Svaki put prije upotrebe napravite novu mješavinu. Kontrolira crne mrlje, štiti od gljivičnih infekcija kao što su plijesan i hrđa(phragmidium mucronatum), pepelnice (Oidium), uništava grinje, lisne uši, štitastog moljca, bijele muhe, te djeluje na preko 200 vrsta insekata i štetočina.

Kemijski spoj Azadirachtin utjeće na hormonalni sustav kukaca uključujući reprodukciju, hranjenje i mogučnost letenja. Također prekida razvoj kukaca između raznih stadija metamorfoze. Biljke tretirane pripravkom od nim ulja svojim gorkim okusom odbijaju štetočine (štakore, miševe, žohare i sl.) .

Dokazano je da aktivni sastojci nima, kao što su Azadirachtin, salannin, i meliantriol djeluju insekticidno. Lako se prepoznaje po mirisu koji podsjeca na češnjak i vrlo je gorkog okusa. Taj gorki okus pomaže u eliminaciji insekata koji se hrane biljkama.

Neem ulje su koristili australski pastiri kako bi proizveli vunu bez pesticida i puno bolje kvalitete.

Prednosti nima kao pesticida:

 • povoljan učinak na tlo – otkiseljuje i gnoji
 • ekološko je – ne zagađuje okoliš
 • neotrovno je
 • može se kombinirati sa drugim ekološkim supstancama radi još boljeg učinka
 • ne ubija štetočine, već utjeće na njihov životni ciklus
 • antifeedant svojstva uzrokuju da štetočine prestaju jesti tretirane biljke
 • nerazvijanje otpornosti na nim
 • neem pesticidi su topljivi u vodi i pomažu rastu biljaka
 • djeluju kao repelenti – tjeraju insekte i štetočine
 • kontroliraju reprodukciju šteočina i insekata
 • bezopasni za ratare i radnike

Nim dokazano djeluje kao insekticid na slijedeće insekte:

 • American boll worm (Heliothis armigera)
 • Angoumis grain moth (Sitorega cerealella)
 • Bark eating caterpillar (Indarbela quadrinotata)
 • Beet leaf bug (Piesma quqdratum)
 • Brown planthopper (Nilaparvata lugens)
 • Cabbage butterfly (Pieris brassicae)
 • Chafer beetle (Apogonia blancharid)
 • Citrus leafminer (Phyllocnistis citrella)
 • Confused flour beetle (Tribolium confusum)
 • Corn aphid (Rhopaloispum maidis)
 • Cotton aphid (Aphis gossypii)
 • Cotton boll worm (Erias fabia E. insulana E. vitella)
 • Dessert locust (Schistocera gregaria)
 • Diamond black moth (Plutella xylostella)
 • Diamond moth (Plutella maculipennis)
 • Gall midge (Orseolis oryzae)
 • Grain borer (Rhizopertha dominica)
 • Gram/Pod borer caterpillar (Heloithis armigera)
 • Green leafhopper (Nephotettix appicalis)
 • Green peach aphid (Myzus persicae)
 • Groundnut leafminer (Stomopteryx netaria)
 • Gypsy moth (Lymantria dispar)
 • Hairy caterpillar (Amsacta moorei)
 • Khapra beetle (Trogoderma granarium)
 • Leaf folder / roller (Cnaphalocrocis medicella)
 • Leafhopper (Nephotettix virescenes)
 • Leafminer (Aproaerema modicella)
 • Lesser grain borer (Rhizzopertha dominica)
 • Mexican bean beetle (Epilachna variverstis)
 • Migratory locust (Locusta migratoria)
 • Mustard aphid (Lipaphis erysimi)
 • Mustard saw fly (Athalia lugens proxima)
 • Mustard webworm (Crocidomia binotalis)
 • Oriental armyworm (Mythimna separate)
 • Pink Cotton boll worm (Petinophora gossypiella)
 • Pod fly (Melanogromyza obtusa)
 • Pulse beetle (Callosobruchus chinensis)
 • Red hairy caterpillar (Amsacta albistriga)
 • Reniform nematode (Rotylenchulus reinform)
 • Rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros)
 • Rice moth (Corcyra cephalonica)
 • Rice skipper (Pelopidas mathias)
 • Root knot nematode (Melodidogyne incognita)
 • Root knot nematode (Meloidogyne javanica)
 • Root lesion nematode (Pratylenchus genus)
 • Rust red flour beetle (Tribolium castaneum)
 • Saw toothed grain beetle (Oryzaephilus surinamensis)
 • Scale insect (Saissetia nigra)
 • Spotted boll worm (Seleron persicae)
 • Serpentine leafminer (Liriomyza trifolli)
 • Shoot/ fruit borer (Earias vittela)
 • Stem borer (Scirpophaga incertulas)
 • Stem fly (Melanagromyza phaseoli)
 • Stunt nematode (Tylenchorhynchus brassicae)
 • Sugarcane aphid (Melanaphis sacchaari)
 • Surface grasshopper (Chrotogonus trachypterus)
 • Termite (Microtermes species)
 • Tobacco caterpillar (Spodoptera litura)
 • White backed planthopper (Sogatella furcifera)
 • White fly (Bemisia tabaci)

Javite nam se!

Ne ustručavajte se javiti ako imate pitanja u vezi nima, himalajske ili crne soli. Tu smo za Vas!